Třídní vzdělávací program

 

pro školní rok 2018 - 2019

 

Třída ŠNEČCI

 

 

ČESKÝ ROK

 

(TVP inspirované 100. výročím vzniku republiky)

 

 

Naše země je krásná a bohatá – svou krajinou, přírodou, historií, tradicemi, kulturou i lidmi. Společně prožijeme rok, kdy všechny tyto krásy budeme objevovat, seznamovat se s nimi a prožívat je.

 

 

 

Pro tento školní rok byl vybrán TVP s názvem ČESKÝ ROK a je inspirován 100. výročím vzniku České republiky

 

Záměrem tohoto TVP je seznámit děti v integrovaných blocích podrobněji s českou republikou v těchto oblastech:

 

 • Můj domov a jeho nejbližší okolí – krajina, příroda, tradice, historie
 • Symboly české státnosti (hlavně předškoláci)
 • Česká kultura – národní pohádky, pověsti, písně, tanečky, hudebně-pohybové hry
 • České tradice
 • Význačné osobnosti české historie, kultury, popř. sportu (hlavně předškoláci)

 

Vše bude probíhat v přirozeném plynutí ročních období se vším, co přinášejí.

 

Cílem je vytvoření citových základů k vlastenectví a národní hrdosti.

 

Hlavní důraz ve výchovně vzdělávacím procesu budeme, mimo výše uvedené záměry TVP,  klást na:

 

 • rozvíjení prosociálního chování dětí
 • rozvoj manuální zručnosti
 • získání samostatnosti v sebeobsluze
 • rozvoj tělesné zdatnosti
 • podporu tvořivosti a zvídavosti
 • rozvoj dětské představivosti a fantazie

 

To vše formou prožitkového učení v atmosféře pohody, bezpečí a bezpodmínečného přijetí.

 

 

Seznam dětí ze třídy ŠNEČKŮ - školní rok 2018 – 2019

 1. Jiroutová Patricie
 2. Jusková Kristína
 3. Stejskalová Melissa
 4. Dlabka Pavel
 5. Dolek Tomáš
 6. Mazúch Ondřej
 7. Sokol Jan
 8. Svoboda Petr
 9. Čonková Denisa
 10. Dlabková Sofie
 11. Tomková Anna
 12.  Horák Pavel
 13.  Jiřele Jan
 14.  Kosař Dominik
 15.  Lacko Lukáš            
 16. Freudenberková Aneta
 17. Pavlištová Simona
 18. Jirout Tadeáš
 19. Slavík Marek                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Ředitelka Mgr. Faltusová Lenka

                                                           Učitelka      Bc. Havlová Vendulka