Žabičky

Náš letošní třídní vzdělávací program pro školní rok

2015 – 2016 se jmenuje

 

Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky prima“

 

(Budeme se věnovat tématům a aktivitám typickým pro dané roční období. A zaměříme se na barevnost, jelikož příroda hraje všemi barvami.)

 

Jak to chodí u ŽABIČEK:

 

6:15 - 8:00         volné hry dětí, skupinové činnosti (výtvarné činnosti, grafomotorické cvičení, pracovní listy)

 

8:00 - 8:45         výchovně vzdělávací činnost (učení formou hry zaměřené k danému tématu – básničky, písničky, pohybové hry apod.)                                                                     

 

8:45 - 9:00         příprava na svačinu, svačina

 

9:00 - 9:30         volné hry dětí a individuální práce

 

9:30 - 11:30       příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11:45 - 12:15    oběd

 

12:15 - 14:00    odpočinek (hygiena, čištění zoubků, čtení pohádky)                        

                                                                                                                     

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – práce ve skupinkách, individuální péče, práce s předškoláky, volné hry. (Klidové činnosti, aby nerušily spící děti.)

 

14:30 - 14:45    svačina

 

14:45 - 15:30    hry, zájmové činnosti, individuální práce

 

15:30               zbývající děti převedeny do třídy Rybiček, pokračují volné hry

 

 

Časové vymezení činností je orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální situaci ve třídě , nutno pouze dodržovat čas k jídlu.