Seznam literatury pro rodiče

 

SEZNAM LITERATURY PRO RODIČE

 

1.                  Jan Vymětal, Vlasta Rezková             Rogersovský přístup k dospělým a dětem

2.                  Zdeněk Matějček                               O rodině vlastní, nevlastní a náhradní

3.                  Rosemarie Portmannová                    Jak zacházet s agresivitou

4.                  Julián Melgosa                                   Zvládni svůj stres

5.                  Olga Zelinková                                  Dyslexie v předškolním věku?

6.                  Charlotte Lynch, Julia Kidd                Cvičení pro rozvoj řeči

7.                  Magdaléna Szabová                          Cvičení pro rozvoj psychomotoriky

8.                  Z.Šimanovský, V. Mertin                   HRY pomáhají s problémy

9.                  Steve Biddulph                                 Proč jsou šťastné děti šťastné                                  

10.              Olga Zelinková                                   Poruchy učení

11.              Marie-Bernard Chicaud                       Sebedůvěra

12.              J.Andersonová a spol.                       Dobrý start do školy

13.              A. Roseová, L. Weissová                   Rozvíjíme sebedůvěru dětí

14.              L. Bělinová a spol.                             Mateřská škola spolupracuje s rodinou

15.              Eduard Veselý                                   Učíme se číst a mluvit

16.              Dana Kutálková                                 Logopedická prevence

17.              Wofgang Schmidbauer                       Psychologie lexikon základních pojmů

18.              Eva Kulhánková                                Taneční hry s písničkami

19.              Aleš Straka a kol.                               Hrátky s pohádkami