Zájmové a nadstandardní aktivity dětí

RARÁŠCI

Hudebně - pohybový kroužek s příznačným názvem Rarášci je zájmová aktivita, která se snaží rozvíjet u dětí správnou koordinaci pohybů, tančit, naslouchat hudbě a naučit se vnímat rytmus a zároveň zvýšit zájem o zdravý aktivní pohyb.

ORGANIZACE HODINY:     p.uč. Pavlína Bojčuková, Dana Ungerová             KAŽDÝ  ČTVRTEK 12:30-13:15    

 

 ANGLIČTINA HROU

Smyslem a cílem tohoto kroužku je seznámit děti hravou a zábavnou formou se základy cizího jazyka prostřednictvím zábavných činností, jako jsou říkanky, hry na tělo, tanečky, písničky, pracovní a výtvarné listy. Od minulého roku se snažím pracovat nově s didaktickou pomůckou Cookie a friends. Hlavním cílem je vybudovat kladný vztah dítěte k cizímu jazyku a tím mu usnadnit budoucí výuku na základní škole.

ORGANIZACE HODINY:     p.uč.Bc. Jana Jonášová DiS.          SUDÉ PONDĚLKY  12:30-13:15       

 

 KREATIVNÍ ŠKOLIČKA

Zájmová volnočasová výtvarná aktivita, nevšední tvoření z přírodních i jiných netradičních materiálů, zajímavé výtvarné techniky, grafomotorická cvičení

ORGANIZACE HODINY:     p.uč. Mgr. Milena Šánová, Šárka Hamerská, DiS                        ÚTERÝ 12:30-13:15

 

 LOGOPEDIE     

 úterý /2x v měsíci/ depistáží vybrané děti  Mgr. Kulhavá Pavlína  /klinická logopedka/

 

 LOGOPEDICKÁ PREVENCE

ORGANIZACE HODINY:    p.uč. Bc. Jana Jonášová DiS.    individuálně dle potřeb dětí

 POBYT V BAZÉNU - VODNÍ HRÁTKY

Pravidelným pobytem v bazénu v MŠ Tyršova se snažíme u dětí rozvíjet pohybové dovednosti a odbourávat strach z vody. 

ORGANIZACE HODINY:  Pravidelně každou středu       LICHÉ STŘEDY - ŽABKY, SUDÉ STŘEDY PTÁČATA     

 

 Cvičení s overbally  -  každá třída dle svých potřeb 

 

 Keramické tvoření  -  po dohodě s pracovnicemi DDM