Pedagogický sbor

O "Kuřátka" se starají: zást. ředitelky Helena Dvořáková a Dana Daniela Ungerová                                                                                                                      

 

        

O "Žabičky" se starají: Bc. Jana Jonášová DiS et.DiS a Pavlína Bojčuková

 

   

 O "Ptáčata" se starají: Mgr. Milena Šánová a Šárka Hamerská DiS

 

         

O plná bříška se  starají:  Kristýna Grundová  a Květa Šušlíková

         

 O krásné prostředí v naší školce se starají: Květa Šušlíková a Hana Kotyzová