ZÁPIS DO MŠ

22.02.2019 09:42

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

    V souladu se zákonem č. 561/04 Sb.(školský zákon) § 34, odst.2, stanovuji termín a dobu na podání žádosti /přihlášky/ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2019/2020 na dny:

 

       09. 5. – 10. 5. 2019   od 8,00 hod. – 15,00 hod.

   V tyto dny bude také v našich zařízeníchDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zápis do mateřské školy bude probíhat na obou pracovištích.

  Pouze připomínám, že důležitou změnou, vyplývající z novely „Školského zákona“ je skutečnost, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení školní docházky, je pro děti předškolního věku vzdělávání povinné.

 

 

 

Těšíme se na Vaší návštěvu.

 

 

 

 

         

 

                                                              Za celý kolektiv MŠ

 

                                                           Mgr. Faltusová Lenka, řed.

 

 

 

Vamberk, dne 28. 2. 2019