O nás

Naše mateřská škola:                                         

  •  je dvoupodlažní budova panelového typu
 
  • nacházejí se zde tři oddělení - v přízemí jsou třídy pro nejmenší děti "Kuřátka" a pro děti 4-5 leté "Žabičky", v 1.patře se pak nachází třída  pro  nejstarší děti "Ptáčata"
 
  • ke každé třídě náleží herna, šatna, umývárna,  WC, malé místnosti na pomůcky, hračky a lehátka
 
  • v přízemí budovy se dále nachází  kuchyň s jídelnou, šatna, sklad, kancelář pro zástupce ředitele a vedoucí ŠJ.

 

MŠ leží na konci města směrem  na Merklovice v zástavbě sídliště.

Každá třída má svůj vlastní vchod s číselným kódem pro bezpečnost dětí. 

Využití jednotlivých místností MŠ je účelné, vytváří optimální podmínky k realizaci jednotlivých činností a aktivit předškolní výchovy. Děti mají volný přístup k hračkám, didaktickým pomůckám a výtvarnému materiálu, to vše podněcuje samostatnost a tvořivost dětí. Celkové členění prostoru tříd poskytuje dětem dostatečné podněty k rozmanitým činnostem a pohybovým aktivitám.