Omluvný list


Mateřská
škola Vamberk, Tyršova 280


Žádost  o omluvení dítěte z mateřské školy


Žádám o omluvení svého dítěte  (jméno a příjmení):

                                

                                 .......................................................................................................

  

Datum  narození :       .......................................................................................................Na dobu (od - do):   .........................................................................................................
  
 

Z důvodu:
  
   


Datum:  .................................     Podpis zákonného zástupce:  ....................................