Zájmové činnosti dětí

Nadstandardní činnosti v MŠ

 

 Výtvarníček                                              čtvrtek     13,00 – 14,00 hod.  

                                                                        paní učitelky Kamila Pražáková  a  Hedvika Neugebauerová

 

Pohybový kroužek Koťátko               úterý     15,00 – 15,45 hod.     

                                                                       paní učitelka Vendulka Havlová

 

Veselé pískání                                   středa   13,00 - 13,45 hod.

                                                                      paní učitelky  Anna Kotlářová a Iveta Vašatová

                                                                      

                                                                       

 Cvičení na gym-ballech     - učitelky využívají dle svých potřeb

 

                                                           

 Míčková automasáž      - „Šnečci“ -před odpoledním odpočinkem dle dané situace

                                                          

 

Koupání v bazénu MŠ      pondělí         Žabičky, Rybičky   paní učitelky jednotlivých tříd

                                          úterý              Šnečci                  paní učitelky jednotlivých tříd                                                                               

 

 

Logopedie                         úterý /2x v měsíci/ depistáží vybrané děti   Mgr. Kulhavá Pavlína

                                                                                                               /klinická logopedka/

 

                                             nepravidelně                                paní učitelka Bc. Havlová a Bc. Kotlářová

                                                                                                      /logopedická asistentka/

 

Keramické tvoření            dle dohody s pracovnicemi DDM